Erik Engbergs "hemorgel" fr Valbo

Disposition

 

 

 

 

 

Manual I

Manual II - svällverk

Pedal

 

 

 

Gedakt 8´

- från Malsta-orgeln

Principal 4´

- från Malsta-orgeln

Spetsflöjt 2´

- nyinköpta av Engberg

Kvinta 1 1/3´

- ursprungligen en 2’ spetsflöjt

Dubbelflöjt 8´

- trästämma från Malsta-orgeln lägsta oktaven dock nytillverkad av E.

Saliconal 4´

- delvis från Malsta-orgeln, delvis nyinköpt

Flöjt 2´

- täckflöjt 15 pipor nytillverkade av E.

Scharff 1´

- delar ur en gammal mixtur

 

Subbas 16´

- tillverkad av E. genom uppskärning och täckning av en Violon 8’ från orgel i Betlehemskyrkan i Gävle (riven 1970)

Täckkvint 5 1/3´

- nytillverkad i trä (ljuder endast tills m subbas)

Borduna 4´

- nytillverkad i trä

Gamba 2’

- från gammal okänd orgel

Spetskvint 1 1/3´

- avstängd, diskantpipor var ej monterade

Oktava 1´

- från gammal okänd orgel

 

 

 

 

Manual koppel II - I

 

Inget pedalkoppel

 

 

 

Tremulant

Tremulant

 

 

 

 

I fasaden står delar av Saliconal 4'

 

 

Erik Engbergs hemorgel

 

Erik Engberg var kantor i Torsåker. Han byggde själv denna hemorgel 1976-1979 efter att ha samlat delar under ganska lång tid. Det mesta kom från en Cederlund-orgel (byggd 1855) i Malsta kyrka. Orgeln revs 1892 och lagrades under många år i en vedbod. Engberg lyckades rädda det som inte var ruttet. Spelbordet kommer möjligen från en annan orgel.

 

 

Efter Engbergs död skänktes orgeln 1995 av hans anhöriga till Valbo missionsförsamling där den användes till hösten 2012. Verksamheten upphörde och kyrkan såldes 2012. På hösten fick jag hjälp av en god vän att montera ner orgeln för senare flytt (till då okänd destination).

En orgel från Norrland....

 

Så här fin tedde sig orgeln i Valbo missionskyrka före demonteringen

 

 

Hösten 2012 lyckades jag med hjälp av gode vännen Mats montera ner Erik Engbergs orgel i Valbo missionkyrka vilken var såld och skulle tömmas.

 

Jag försökte initialt få den placerad i Nolsterby kapell (Svenska Kyrkan) några kilometer från vårt sommarställe i Yttersby utanför Östhammar, men av olika anledningar måste jag söka annan "lagerlokal" och fann den lyckligtvis i Södra Råda.

Missionshuset i Hjälmkärr (alldeles vid S Råda "nya" kyrka) stod tomt sedan närmare fem år, och där fick jag ställa orgeln tack vare tillmötesgående från missionsförsamlingen i Gullspång/S Råda.

 

 

Stommen m spelbord

 

Idag ser den ut så här och väntar på att bli klädd med piporna som nu förvaras i olika förråd - flera bilder här