Föreningen Södra Råda Kulturhus

Bakgrund

Ur stadgarna

  • Kring 2010 skedde en sammanslagning av Södra Råda och Gullspångs missionsförsamlingar, och verksamheten koncentrerades till Gullspångs missionskyrka.

 

  • Missionshuset stod alltså tomt, och tankar på en försäljning hade funnits en tid när Jan Holmstrand hösten 2012 fick placera piporglar från några nedlagda frikyrkor (Valbo och Gislaved) i lokalerna.

 

  • Den ena orgeln flyttades sensommaren 2014 till Gullspång.

 

  • 2015 övergick missionshuset i privat ägo och i februari bildades Föreningen Södra Råda Kulturhus som sedan dess svarat för verksamheten i huset.

Föreningen skall arbeta för att bevara Södra Råda missionhus som lokal för kulturliv i Södra Råda, bedriva en verksamhet som tar hänsyn till byggnadens historia och gagnar bygdens utveckling genom arrangemang av bl a konserter, utställningar och annan verksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Föreningen bör söka samverka med företag och övriga föreningar i bygden.

 

Styrelse för

Föreningen Södra Råda Kulturhus 2016

 

Ordförande Jan Holmstrand

070-3051127

Sekreterare Anita Ericson

Kassör Arne Åkerfeldt

 

Övr ledamöter

 

Gun-Britt Boström

Jonny Andersson

Rasmus Norling

 

Suppleant

Lennart Ericson

 

Revisor

Lars-Eric Rådbo