Hem
Så här kommer Engbergs orgel att se ut så småningom

Gunnar Lindström spelade kornett och Mats Ernvik trakterade Hammarberg-orgeln vid musikstunden i Missionshuset 25 juli 2014.

 

Det var kul att (bland annat) få sjunga julsånger i juli !!

 

Engbergs orgel före transporten från Valbo till S Råda

 

Sensommaren 2012 råkade jag se en annons på Blocket gällande orgeln i Valbo missionskyrka. Kyrkan var såld och orgeln måste avlägsnas inom någon månad. Jag åkte upp, tittade på instrumentet och försökte ur min lekmannamässiga synvinkel bedöma dess skick och potential.

Några månader senare var orgeln (i delar) på plats i S Råda missionshus, där den efter ytterligare någon månad fick sällskap av en enmanualig orgel från Gislaved.

 

Sommaren 2014 hade vi en sångstund med Gislaved-(Hammarberg-)orgeln i centrum, och därefter flyttades den enligt planerna till Gullspångs missionskyrka där den invigdes i oktober samma år.

 

2015 övergick missionhuset i privat ägo, och 7 februari bildades Föreningen Södra Råda Kulturhus vars uppgift är att se till att byggnaden används för kulturella ändamål.

 

Under 2015 och 2016 hann vi med cirka tio musikevenemang och ett par utställningar per säsong, och sommarens (2017) program blir ungefär lika ofattande.

 

I väntan på att Engbergs orgel ska bli spelbar använder vi vid orgelkonserter en fin tvåmanualig digitalorgel - Viscount Sonus 40.

 

föreningens hemsida finns uppgifterr om genomförda evenemang 2015-16, och i april publiceras årets program.

 

 

Jan Holmstrand

 

Har du frågor - ring mig gärna på 070-305 11 27

eller maila

jan@orgelatervinningen.se

Erik Engbergs orgel från Valbo

 

Ett vackert hembygge,

f n nedmonterad

 

 

Hammarberg-orgeln från Gislaved

har flyttats till Gullspång

 

En liten pneumatisk orgel ,

väl fungerande