Om Södra Råda missionshus
pionjärer

 

Tomten där missionshuset byggdes skänktes av Johan A Erixon som är avbildad i stora vänstra ramen (hustrun Sofia till höger). Det finns också uppgifter om att församlingen köpt tomt av Erixon 1881.

Möjligen rörde det sig då om en utvidgning.

 

I den lilla ramen nedtill tll höger ser vi Gustaf Andersson, den kanske mest drivande personen i församlingen vid tiden för bygget.

 

Tavlorna kommer tills vidare tillsammans med en del andra minnen att finnas kvar till beskådande i huset, och Föreningen Södra Råda Kulturhus visar sedan sommaren 2017 en utställning med bilder från byggnadens och verksamhetens historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionshuset uppfördes 1880 och tillbyggnader skedde omkring 1937 och 1960. Byggnaden är av sten (tegel) .