Om Södra Råda missionshus
pionjärer

 

Tomten där missionshuset byggdes skänktes av Johan A Erixon som är avbildad i stora vänstra ramen (hustrun Sofia till höger). Det finns också uppgifter om att församlingen köpt tomt av Erixon 1881.

Möjligen rörde det sig då om en utvidgning.

 

I den lilla ramen nedtill tll höger ser vi Gustaf Andersson, den kanske mest drivande personen i församlingen vid tiden för bygget.

 

Tavlorna kommer tills vidare tillsammans med en del andra minnen att finnas kvar till beskådande i huset, och Föreningen Södra Råda Kulturhus öppnar sommaren 2017 första etappen av en utställning som i ord och bild visar byggnadens och verksamhetens historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionshuset uppfördes 1880 och tillbyggnader skedde omkring 1937 och 196. Byggnaden är av sten (tegel) .